ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο εργαστήριο Εσωτερικών  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου:

Οι μαθητές:


 • Εξετάζονται σε εργαστηριακά  θέματα των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων της Α΄ Τάξης και της Β’ Τάξης αντίστοιχα  της ειδικότητας των Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Αποκτούν εμπειρία στη χρήση των εργαλείων του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και στην συνδεσμολογία των ηλεκτρολογικών οργάνων, υλικών και συσκευών
 • Αποκτούν εμπειρία στην επιλογή και σύνδεση του υλικού αυτοματισμών, στη σύνδεση, λειτουργία και έλεγχο των αυτομάτων συστημάτων καθώς και σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων
 • Αποκτούν  την  ικανότητα  στον προγραμματισμό και πραγματοποίηση σύγχρονων βιομηχανικών αυτοματισμών με χρήση ψηφιακής τεχνικής

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:


 • Εγκαταστάσεις φωτισμού
 • Εγκαταστάσεις κίνησης
 • Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων ( κουδούνι, θυροτηλέφωνο, θυροτηλεόραση, συναγερμοί,      κεραίες TV, πυρανίχνευση, δομημένη καλωδίωση
 •  Ηλεκτρικοί κλασσικοί αυτοματισμοί
 • Ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί
 • Σύνθετα συστήματα αυτοματισμών
 • Σχεδίαση, έλεγχος, λειτουργία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού και προγραμματισμός PLC με τη βοήθεια γλωσσών προγραμματισμού (Ladder, γλώσσα λίστας εντολών, γλώσσα λογικών γραφικών)

Το εργαστήριο περιλαμβάνει


 •  14 θαλάμους πρακτικής άσκησης όπου οι μαθητές ανά ζευγάρι υλοποιούν τα όσα έμαθαν στο θεωρητικό μέρος 
 •  12  μονάδες Προγραμματιζόμενων  Λογικών Ελεγκτών (PLC)  Logo Siemens

Εργαστηριακή άσκηση μαθητών