ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Α.Κ.Β.Δ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η εκκίνηση των Α.Τ.Κ.β.δ. με την πλήρη τάση του δικτύου στα τυλίγματα του, δηλαδή απευθείας, πραγματοποιείται συνήθως χωρίς την έγκριση της ΔΕΗ, και αφορά κινητήρες μικρής ισχύος με ρεύμα αιχμής (π.χ. μικρότερο των 30 Α για εναέριο δίκτυο και συχνές εκκινήσεις περισσότερων της μιας ανά ώρα).
Ουσιαστικά, στην περίπτωση αυτή, οι εκκινήσεις του Α.Τ.Κ.β.δ. δεν δημιουργούν φαινόμενα βύθισης τάσης σε υφιστάμενα συνλειτουργούντα ηλεκτρικά κυκλώματα / εγκαταστάσεις.
Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την «απευθείας» εκκίνηση του Α.Τ.Κ.β.δ. με λειτουργία κυκλώματος αυτοματισμού ενσύρματης λογικής.
Κύκλωμα ισχύος και αυτοματισμού
Κύκλωμα απλής εκκίνησης Α.Τ.Κ.β.δ με την πλήρη τάση του δικτύου
Συνοπτική / περιγραφική επεξήγηση λειτουργίας
Θέτω σε θέση ΟΝ:
  • τον ασφαλειοαποζεύκτη F1 του κυκλώματος ισχύος του Α.Τ.Κ.β.δ. και
  • τον μικροαυτόματο F3 του κυκλώματος αυτοματισμού του.
Παρατηρούμε πως ανάβει η ενδεικτική λυχνία αναμονής λειτουργίας Η2 μέσω της κλειστής βοηθητικής επαφής  Κ1/31-32 του ηλεκτρονόμου Κ1.
Πατάω το μπουτόν start S2, ενεργοποιείται το πηνίο του ηλεκτρονόμου Κ1/Α1-Α2, οπότε:
τίθενται ταυτόχρονα σε λειτουργία οι 3 κύριες επαφές του ηλεκτρονόμου Κ1, η επαφή αυτοσυγκράτησης Κ1/13-14, η δεύτερη ανοιχτή βοηθητική επαφή Κ1/23-24 οπότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Η1, ενώ σβήνει η ενδεικτική λυχνία αναμονής λειτουργίας Η2 μέσω της κλειστής βοηθητικής επαφής  Κ1/31-32 του ηλεκτρονόμου Κ1 που ανοίγει.
Πατάω το μπουτόν stop S1 και απενεργοποιείται το πηνίο του ηλεκτρονόμου Κ1, οπότε σταματά η λειτουργία του Α.Τ.Κ.β.δ. που μεταπίπτει στην κατάσταση αναμονής λειτουργίας του.
Αν κατά την κανονική λειτουργία του Α.Τ.Κ.β.δ. συμβεί π.χ. μια υπερφόρτιση στα τυλίγματα του Α.Τ.Κ.β.δ., ενεργοποιείται το διμεταλλικό θερμικό F2, οπότε:
  • ανοίγει η κλειστή επαφή του θερμικού F2/95-96 και διακόπτεται το ρεύμα στο πηνίο του ηλεκτρονόμου Κ1/Α1-Α2 με συνέπεια να σταματήσει η λειτουργία του Α.Τ.Κ.β.δ. που μεταπίπτει στην κατάσταση αναμονής λειτουργίας του, ενώ ταυτόχρονα
  • κλείνει η ανοιχτή επαφή του θερμικού F2/97-98 και ενεργοποιείται το alarm αυτού Η3 (σειρήνα).
Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο Α.Τ.Κ.β.δ.  μεταπίπτει στην κατάσταση αναμονής λειτουργίας του.
Για την πλήρη ηρεμία του Α.Τ.Κ.β.δ. πρέπει να τεθούν σε θέση OFF:
  • ο ασφαλειοαποζεύκτης F1 του κυκλώματος ισχύος του και
  • ο μικροαυτόματος F3 του κυκλώματος αυτοματισμού του.

πηγή: Επιστημονικά και Εκπαιδευτικά Ηλεκτρολογικά Νέα και Εφημερίδα Ο Εγκαταστάτης


κύκλωμα με πρόσθετο μπουτόν ασφαλείας So (τύπου μανιταριού) και βοηθητικό κύκλωμα σε χαμηλή τάση 24V

Αυτόματη επανεκκίνηση κινητήρα μετά από σύντομη διακοπή και επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας

Σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε σε μια σύντομη διακοπή και επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας να μην έχουμε μόνιμο σταμάτημα του κινητήρα αλλά αυτόματη επανεκκίνηση του κινητήρα μετά από αυτή τη σύντομη διακοπή και επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τη χρησιμοποίηση ενός χρονικού delay off Να θυμίσουμε τη λειτουργία ενός χρονικού delay off:

Αποτέλεσμα εικόνας για χρονικο delay off

Όταν πάρει τάση το πηνίο του delay off τότε οι επαφές του θα αλλάξουν κατάσταση αμέσως (συνήθως έχει μια ΝΟ και μια NC).
Όταν κόψουμε την τάση από
το πηνίο του delay off τότε οι επαφές του θα αλλάξουν κατάσταση μετά από το χρόνο που το έχουμε ρυθμίσει

Στο παραπάνω κύκλωμα εάν πατήσω το μπουτόν start τότε θα ενεργοποιηθεί το ρελέ ισχύος Κ1Μ το οποίο τροφοδοτεί τον κινητήρα με αποτέλεσμα αυτός να εκκινήσει.
Επίσης θα πάρει τάση και το χρονικό
(t1) delay off και η ανοικτή επαφή του θα κλείσει παίζοντας το ρόλο της αυτοσυγκράτησης για το πηνίο του ρελέ Κ1Μ.

Εάν κοπεί η τάση για χρόνο μικρότερο από αυτόν που έχουμε ρυθμίσει το χρονικό και επανέλθει τότε το χρονικό δεν θα αλλάξει κατάσταση και με την επαναφορά της τάσης ο κινητήρας θα εξακολουθήσει να δουλεύει.


Εάν κοπεί η τάση για χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν που έχουμε ρυθμίσει το χρονικό και επανέλθει τότε το χρονικό θα αλλάξει κατάσταση και η επαφή του t1  θα ανοίξει με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί και το ρελέ ισχύος Κ1Μ και ο κινητήρας να σταματήσει.
Σε αυτή την περίπτωση μετά την επαναφορά της τάσης θα πρέπει να ξαναπατήσω το
μπουτόν start  


ΑΠΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο απλός αυτόματος ενός τριφασικού κινητήρα είναι γνωστός και το κύκλωμα ισχύος και αυτοματισμού φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμαΣτο κύκλωμα αυτό θα προσθέσουμε σε περίπτωση πτώσεως του θερμικού, εκτός από την οπτική σήμανση της ενδεικτικής λυχνίας h3, και μια ηχητική σήμανση μιας σειρήνας.
Όταν λοιπόν πέσει το θερμικό του κινητήρα λόγω κάποιας υπερφόρτωσης θα ανάψει η λάμπα h3 και θα χτυπάει η σειρήνα. 
Επειδή η λάμπα και η σειρήνα θα βρίσκονται σε ένα control room μακριά από τον κινητήρα θέλω να απενεργοποιώ τη σειρήνα μέχρι να πάω στο σημείο που βρίσκεται ο κινητήρας και να αποκαταστήσω τη βλάβη.
Αυτό θα το κάνω με το πάτημα ενός άλλου μπουτόν S2 κανονικά ανοικτής επαφής (ΝΟ)

Ας δούμε λοιπόν το κύκλωμα: To ρελέ Κ1Μ είναι το ρελέ ισχύος που τροφοφοτεί τον κινητήρα, ενώ το ρελέ Κ1Α είναι βοηθητικό ρελέ.
Να θυμήσω ότι σε τέτοια σχέδια κλασσικού αυτοματισμού με ΚΜ συμβολίζουμε τα ρελέ ισχύος και ΚΑ τα βοηθητικά ρελέ

Σε περίπτωση λοιπόν που δουλεύει ο κινητήρας και πέσει το θερμικό οι δύο επαφές του θερμικού 95-96 και 97-98 θα αλλάξουν κατάσταση.
Η επαφή 95-96 από κλειστή θα ανοίξει σταματώντας τον κινητήρα και η 97-98 από ανοικτή θα κλείσει και έτσι θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία h3, όπως επίσης και θα χτυπήσει η σειρήνα, όπως φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμα. 

 Εγώ έχοντας ειδοποιηθεί με οπτικό και ακουστικό τρόπο για το πρόβλημα πατάω το μπουτόν S2 με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το βοηθητικό ρελέ Κ1Α όπως φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμαΗ ενεργοποίηση του βοηθητικού ρελέ Κ1Α έχει ως αποτέλεσμα οι επαφές του (1ΝΟ+1ΝC) να αλλάξουν κατάσταση όπως φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμα


Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ενδεικτική λυχνία h3 να συνεχίζει να ανάβει αλλά η σειρήνα πλέον έχει σταματήσει.
Πηγαίνοντας εγώ και αποκαθιστώντας το πρόβλημα με την επαναφορά του θερμικού (οι επαφές του θα γυρίσουν στην αρχική τους κατάσταση) το κύκλωμα θα επιστρέψει στην κατάσταση ηρεμίας του όπως φαίνεται παρακάτω 


Τώρα εγώ πατώντας το μπουτόν S1 και αφού έχω εντοπίσει το λόγο που έπεσε το θερμικό μπορώ να εκκινήσω τον κινητήρα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ PLC


1o κύκλωμα
Εκκίνηση και αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα υπό πλήρη τάση

2o κύκλωμα
Εκκίνηση και αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα με αυτοματισμό αστέρα-τριγώνου

3o κύκλωμα
Εκκίνηση και αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα υπό πλήρη τάση . Σταμάτημα του κινητήρα με 2 τρόπους, ελεύθερα με διακοπή της τάσης και με φρενάρισμα του άξονα

4o κύκλωμα
Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα και αυτόματη αλλαγή φοράς περιστροφής χωρίς σταμάτημα

Τα παραπάνω για να πραγματοποιηθούν με κλασσικό αυτοματισμό χρειάζονται 10 ρελέ ισχύος, 2 χρονικά, πολλές βοηθητικές επαφές και περίπλοκες συνδεσμολογίες.

Με τη βοήθεια του PLC γίνεται  μόνο με 6 ρελέ ισχύος και με απλή συνδεσμολογία.

Δείτε στο video πως γίνεται


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΑΞΟΝΑ ΜΕ PLC

Ένα θερμικό προστατεύει τον ηλεκτρικό κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος από υπερφόρτιση. Ένα όμως κοινό θερμικό ίσως να μην προλάβει να αντιδράσει έγκαιρα σε περίπτωση που μπλοκάρει ο άξονας του κινητήρα. Σε αυτή την περίπτωση μια φθηνή και αξιόπιστη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα φθηνό φωτοκύτταρο ή μαγνητικό διακόπτη που να ανιχνεύει την περιστροφή του άξονα του κινητήρα. Το παρακάτω κύκλωμα γίνεται με κλασσικό αυτοματισμό ή με τη βοήθεια ενός PLC, όπως στο παρακάτω video.Αντικεραυνική Προστασία Μεταλλικών Κτιρίων


·        Σε άλλο άρθρο είχαμε γράψει για τη γείωση κτιρίων με μεταλλικό σκελετό. Σε αυτό θα μιλήσουμε για την αντικεραυνική προστασία τέτοιων κτιρίων.

Λόγω των εκτεταμένων ζημιών (οι οποίες έφταναν μέχρι και την ολική κατάρρευση των οροφών) από κεραυνοπληξίες, οι οποίες έχουν καταγραφεί πανευρωπαϊκά τα τελευταία 25 χρόνια στις μεταλλικές οροφές κτιρίων, στη Γερμανία διεξήχθησαν εκτεταμένες έρευνες.

·         Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι οι εκτεταμένες ζημιές οφείλονται στο ηλεκτροϋδραυλικό φαινόμενο, το οποίο αρχίζει να εξελίσσεται την στιγμή της κεραυνοπληξίας.

·         Συγκεκριμένα το κεραυνικό ρεύμα διέρχεται μεταξύ της μεταλλικής επιφάνειας της οροφής του κτιρίου και της μάζας του στρώματος του συσσωρευμένου ή αποστραγγιζομένου, λόγω της βροχόπτωσης νερού.
·         Λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας, την οποία προκαλεί η ροή του κεραυνικού ρεύματος, το νερό εξαχνώνεται, δημιουργώντας ένα ταχύτατα (7.000 m/s) εξαπλούμενο ωστικό κύμα, η πίεση του οποίου μπορεί να φτάσει και τα 10.000 bar. Η πίεση αυτή εφαρμόζεται ακτινικά επάνω στην μεταλλική οροφή σε διεύθυνση κάθετη προς την διεύθυνση ροής του ρεύματος.
·         Η τιμή της πιέσεως είναι ευθέως ανάλογη με την κλίση του μετώπου (di/dt) του ρεύματος και αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση από τον δίαυλο ροής του ρεύματος, δηλαδή μειώνεται όσο απομακρύνεται το ωστικό κύμα από τον δίαυλο ροής του ρεύματος.
·         Η διάρκεια του φαινομένου είναι ευθέως ανάλογη με την διαδρομή την οποία θα διατρέξει το κεραυνικό ρεύμα προτού αποχετευτεί στη γείωση.
Σημαντική παρατήρηση: Ανεξαρτήτως χρήσεως των κτιρίων, επικινδυνότητας των προϊόντων και πάχους ελασμάτων, τα μεταλλικά κτίρια πρέπει να έχουν πάντα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.
Ακίδες συλλογής 


·         Ανά τακτές αποστάσεις, καθοριζόμενες από τη στάθμη προστασίας, τοποθετούνται κατάλληλες ακίδες συλλογής. Προτείνονται:

o    ακίδες Φ10x500mm από κράμα AlMgS 0,5 κωδικού αριθμού ΤΑ 1610.010
o    ακίδες Φ10x750mm από κράμα AlMgS 0,5 κωδικού αριθμού ΤΑ 1610.020
o    ακίδες Φ10x1000mm από κράμα AlMgS 0,5 κωδικού αριθμού ΤΑ 1610.030.

·         Οι ακίδες βιδώνονται επάνω στον κοχλία του ειδικού χαλύβδινου (St/tZn) σφιγκτήρα πολλαπλών χρήσεων κωδικού αριθμού ΤΑ 560.020, ο οποίος στερεώνεται επάνω στους αγωγούς συλλογής.

Εξάρτημα γεφύρωσης 

·         Η γεφύρωση του αγωγού με το μεταλλικό πλαίσιο γίνεται με τον χαλύβδινο (St/tZn) σύνδεσμο κωδικού αριθμού ΤΑ. 670.010.

Στηρίγματα Niro-Clip 


·         Τα στηρίγματα δαγκάνα Niro Clip κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και δίνουν την δυνατότητα γρήγορης συγκράτησης αγωγών Φ8-10 mm, δίχως την ανάγκη συσφίξεως βιδών. Αφού ο αγωγός τοποθετηθεί επάνω στο στήριγμα, αρκεί η απλή πίεση του επί του στηρίγματος για να κουμπώσει.
·         Τα στηρίγματα αυτά στερεώνονται στις βίδες συγκράτησης των μεταλλικών ελασμάτων επάνω στον σκελετό της μεταλλικής οροφής. Απλά ξεσφίγγουμε τις βίδες αυτές και περνάμε το έλασμα του στηρίγματος κάτω από τη βίδα. Με την επανασύσφιξη της βίδας η στερέωση έχει ολοκληρωθεί.
·         Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα στηρίγματα είναι:
o    στήριγμα clip inox αγωγού Φ8 κωδικού αριθμού ΤΑ 1140.010
o    στήριγμα clip inox αγωγού Φ10 κωδικού αριθμού ΤΑ 1140.030.
Σημαντικές παρατηρήσεις:

? Με το στήριγμα αυτό δεν είναι πια αναγκαία η διάτρηση της μεταλλικής οροφής, εργασία η οποία δημιουργούσε προβλήματα στεγανότητος.
? Με τη χρήση των στηριγμάτων τύπου clip, ελαχιστοποιείται ο χρόνος εγκατάστασης των συστημάτων κλωβού.

Εξάρτημα απορρόφησης συστολλών 


·         Τα εξαρτήματα απορρόφησης συστολών πρέπει να τοποθετούνται το πολύ ανά 20 m όταν χρησιμοποιείται αγωγός χαλύβδινος και ανά 15 m όταν χρησιμοποιείται αγωγός κράματος αλουμινίου.
Σημαντική παρατήρηση: Όταν χρησιμοποιείται αγωγός διαμέτρου Φ10 mm θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξάρτημα διαμέτρου Φ10 mm ή ισοδύναμης διατομής 78 mm2.

Πως να βρίσκετε τις καμουφλαρισμένες κεραίες

Είναι σύνηθες φαινόμενο οι κεραίες κινητής να καμουφλάρονται. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ισχυρίζονται ότι το κάνουν για αισθητικούς λόγους. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ψευδές τουλάχιστον για την Ελλάδα.
Έχω δει πολλές κεραίες οι οποίες όταν αρχικά εγκαταστάθηκαν ήταν καμουφλαρισμένες και με την πάροδο μερικών χρόνων (όταν τελικά εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους) αποκαλύφθηκαν και κανείς δεν νοιάζεται πλέον για την αντιαισθητικότητά τους.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι καμουφλάρονται για να μην ξεσηκώνουν τις αντιδράσεις των κατοίκων.

Παρακάτω θα μάθετε πως να τις αναγνωρίζετε με απλή παρατήρηση.


1. Αλεξικέραυνο (κόκκινο βελάκι στη φωτογραφία). Ψάξτε για μια μυτερή ακίδα (ράβδο). Αυτή είναι το αλεξικέραυνο της κεραίας και το έχουν όλες. Σχεδόν πάντα προεξέχει από το καμουφλάζ αλλιώς δεν λειτουργεί.

2. Κυρίως κεραία (κίτρινος κύκλος στις φωτογραφίες). Αυτή βρίσκεται συνήθως μέσα σε ένα κύλινδρο που μοιάζει με θερμοσίφωνα ή μέσα σε ένα τριγωνικό πρίσμα που μοιάζει με διαφημιστική πινακίδα, ή μέσα σε κουτί που μοιάζει με καμινάδα. Επειδή η ακτινβολία τους δεν μπορεί να περάσει το μέταλλο, όλες αυτές οι κατασκευές είναι πλαστικές.  Εάν κάτι από αυτές γυαλίζει σαν μέταλλο τότε 99% δεν περιέχει κεραία. Όσο για την περίπτωση του θερμοσίφωνα, προσέξτε ότι τα κάτοπτρα που τον συνοδεύουν δεν μοιάζουν με τα κανονικά. Είναι συνήθως πολύ μικρότερα και όχι όρθια. Επίσης πάντα ο κύλινδρος-«θερμοσίφωνας» είναι πάντα όρθιος και ψηλότερος απο αυτά (σπάνια περίπτωση θερμοσίφωνα).

3. Τύμπανο ή πιάτο δευτερεύουσας ακτινοβολίας (μπλε κύκλος στις φωτογραφίες).  Αυτό συνήθως καμουφλάρεται μόνο του σε ξεχωριστό τετράγωνο κουτί κάπου χαμηλά.  Θυμηθείτε ότι αυτά μπορούν και να βρίσκονται σε άλλη ταράτσα μόνα τους (βλέπε σχετικό άρθρο μου).

4. Μηχανήματα (πομποί και δέκτες)
 (πράσινο βελάκι στη φωτογραφία). Είναι αρκετά ογκώδη και βρίσκονται σε ένα μικρό κουβούκλιο – κοντέϊνερ κάπου στην ταράτσα. Για να το αναγνωρίσετε ψάξτε για τα δυο (!) air-condition που έχει για να διατηρεί την θερμοκρασία των πομπών σταθερή. Είναι απίθανο οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη κατασκευή να απαιτεί 2 air-condition για ένα κουβούκλιο 3-4 τετραγωνικών μέτρων!Αϊναλής Παντελής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Πηγή inteltech.gr

Ηλεκτρική καταιγίδα προσφέρει φυσικό υπερθέαμα!


Ένα βίντεο ενός μόλις λεπτού παρουσιάζει πώς είναι μια ηλεκτρική καταιγίδα στον ουρανό. Αφορμή στάθηκε ο κυκλώνας Ντάλια που έπληξε τη δυτική Αυστραλία στις 2/12/2017 και το αποτέλεσμα ήταν η η εμφάνιση αυτού του εντυπωσιακού φαινομένου στον ουρανό! Ο Geof Green δημιούργησε ένα timelapse βίντεο, στο οποίο παρατηρούμε τον ουρανό να φωτίζεται από τους κεραυνούς κατά τη διάρκεια του τροπικού κυκλώνα.
Το συγκεκριμένο φαινόμενο προκαλείται όταν η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού υπερνικά τη φυσική αντίσταση που προβάλλει ο ατμοσφαιρικός αέρας στη δίοδο ενός ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν ο αέρας είναι ξηρός, τότε η αντίσταση αυτή είναι μεγάλη. Όταν όμως περιέχει υδροσταγόνες, όπως γίνεται στην περίπτωση του κυκλώνα, αναπτύσσεται τάση 10 εκατομμυρίων βολτ που προκαλεί την ηλεκτρική εκκένωση.
Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Αλφάδια laser

Τα αλφάδια laser χρησιμοποιούνται για ευθυγράμμιση, χωροστάθμηση και μαρκάρισμα στον εσωτερικό χώρο.Ανάλογα με τις δυνατότητές τους υπάρχουν:

Τα φνηνότερακαι τα ακριβότεραΠαρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Αυτόματος απενεργοποιητής τάσης γραμμής

Ένα μικρό μέτρο προστασίας για την μη ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στις γραμμές εντός του τοίχου, που επηρεάζουν την υγεία μας.

Αυτόματος απενεργοποιητής τάσης ΕM011 


Κατόπιν διακοπής της κατανάλωσης σε μια γραμμή, μηδενίζεται η τάση στα καλώδια της συγκεκριμένης γραμμής μετά από 3 sec.


Μόλις σταματήσει η γραμμή να ζητάει ηλεκτρική ενέργεια από κάποια κατανάλωση που είναι σε μια πρίζα, διακόπτει την παροχή σε όλη την γραμμή, μέχρι να ξαναζητήσει μια κατανάλωση.Δείτε στο παρακάτω video τη λειτουργία τουΤρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Στις λάμπες led οφείλεται η αύξηση της φωτορύπανσης με συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία

Η έκταση και η φωτεινότητα της τεχνητά φωτισμένης τα βράδια επιφάνειας της Γης αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,2% μεταξύ 2012 - 2016, όπως αποκαλύπτουν οι εικόνες ενός αμερικανικού δορυφόρου της NASA και της ΝΟΑΑ, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα.
Με άλλα λόγια, το τεχνητό φως στη Γη γίνεται ολοένα περισσότερο και πιο έντονο. Καθώς νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμοι σταδιακά αλλάζουν τους παραδοσιακούς λαμπτήρες τους σε LED για να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα, τα όποια κέρδη εξανεμίζονται, επειδή εγκαθίστανται συνεχώς περισσότερες και πιο ισχυρές λάμπες σε άλλα σημεία.

Ο κόσμος μπορεί να γίνεται πιο φωτεινός και να διώχνει τα σκοτάδια της νύχτας, αλλά οι ερευνητές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις ολοένα μεγαλύτερες επιπτώσεις της φωτορύπανσης σε ανθρώπους, ζώα, φυτά και μικροοργανισμούς. Μεταξύ άλλων, διαταράσσεται το βιολογικό ρολόι και ο φυσιολογικός κύκλος του ύπνου, με περαιτέρω συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία (παχυσαρκία, διαβήτης, καρκίνος, κατάθλιψη κ.α.).
Από την άλλη, υπάρχουν επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα, καθώς με το τεχνητό φως διαταράσσεται η αναπαραγωγή και ο προσανατολισμός αρκετών ζώων και πουλιών, αλλά και η ζωτική διαδικασία της επικονίασης των φυτών από τα έντομα. Και βέβαια η φωτορύπανση εμποδίζει την απόλαυση και την παρατήρηση του έναστρου νυχτερινού ουρανού από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμους και απλούς πολίτες.
Ο ρυθμός αύξησης του τεχνητού φωτισμού «παρακολουθεί» την αύξηση του ΑΕΠ. Έτσι, είναι πολύ μεγαλύτερος στις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με τις ανεπτυγμένες, οι οποίες αναπτύσσονται πλέον πιο αργά και ήδη έχουν πολύ φως τα βράδια.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον φυσικό Κρίστοφερ Κίμπα του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών στις Γεωεπιστήμες GFZ στο Πότσνταμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Science Advances, δήλωσαν ότι την τελευταία πενταετία είναι πολύ αισθητή η αύξηση του φωτισμού σε Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία.
Σε λίγες χώρες δεν έχει αυξηθεί ο φωτισμός τους, κυρίως στις ήδη υπερφωτισμένες, όπως η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία και οι ΗΠΑ, ενώ σε ελάχιστες, όπως στη Συρία και στην Υεμένη, όπου εδώ και χρόνια μαίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις, υπήρξε μείωση του νυχτερινού φωτισμού τους μεταξύ 2012-2016.
Οι νέες λάμπες LED ευθύνονται εν μέρει που η νύχτα γίνεται μέρα
Οι επιστήμονες επισήμαναν ότι οι νέες λάμπες LED έδωσαν ελπίδες πως θα βελτίωναν την κατάσταση, όμως τα δορυφορικά στοιχεία δείχνουν ότι στην πραγματικότητα η ζήτηση ηλεκτρισμού αυξάνεται και μαζί της ο τεχνητός φωτισμός.
Όπως είπε ο Κίμπα, ακόμη κι αν μια πόλη αντικαταστήσει στους δρόμους της το συμβατικό φωτισμό με LED, τελικά η μείωση στην ενέργεια υπεραντισταθμίζεται από την τοποθέτηση ακόμη περισσότερων ή πιο φωτεινών λαμπτήρων σε άλλα μέρη της πόλης ή γύρω από αυτήν. Έτσι, τόνισε, οι όποιες εξοικονομήσεις επιτυγχάνονται με τις LED σε ένα τομέα, εξουδετερώνονται, επειδή οι άνθρωποι φωτίζουν τα βράδια με LED όλο και περισσότερα μέρη, π.χ. ένα ποδηλατόδρομο ή ένα επαρχιακό δρόμο.
Μάλιστα, οι ερευνητές θεωρούν ότι ορισμένοι δορυφόροι υποεκτιμούν τη φωτορύπανση, επειδή αδυνατούν να ανιχνεύσουν τα μπλε μήκη κύματος που επικρατούν σε πολλές λάμπες LED (κάτω από τα 500 νανόμετρα). Από την άλλη, εξέφρασαν αμφιβολίες κατά πόσο όλη αυτή η φωταψία όντως μειώνει την εγκληματικότητα.

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης και μείωσης του τεχνητού φωτισμού, αναφέροντας ως παράδειγμα προς αποφυγή τις ΗΠΑ, όπου η εκπομπή τεχνητού φωτός ανά κεφαλή είναι τρεις έως πέντε φορές μεγαλύτερη από ό,τι στη Γερμανία.

πηγή:economy365.gr