ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACΕBOOK (Ηλεκτρολογικές Ενημερώσεις) ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ LIKE

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΠριν πάμε στο Νο 10 ας δούμε για τα τυλίγματα του κινητήρα

Συνεχίζουμε με το Νο 10


Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα πινακίδας τριφασικού κινητήρα ο οποίος μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο τόσο των 50 όσο και των 60 Hz.

Κινητήρας ΑΒΒ
Κινητήρας 3 – 50 / 60 Hz  IEC 34  IP55
MBT                112MC-4                   CI. F
5,5 / 6,4 CV                    cosφ . 0,79
4 / 7,4 kw                        1430 / 1720 r.p.m./min
380-420 / 440-480 V (Υ)                   9,3 / 9,3 Α
220-240 / 250-280 V (Δ)                 16 / 16 Α
Θέρμανση // Θερμοκρασία              Κλάση Β

Η ισχύς στον άξονα θα είναι διαφορετική για κάθε συχνότητα. Έτσι, παίρνουμε 5,5 CV ή 4 KW για f = 50 Hz και 6,4 CV ή 7,4 KW για f = 60 Hz.

Οι στροφές θα είναι 1430 στροφές/λεπτό στα 50Hz και 1720 στροφές/λεπτό στα 60Hz

Οι αρχικές τιμές τάσης και έντασης αντιστοιχούν στη συχνότητα των 50 Hz και οι επόμενες τιμές στη συχνότητα των 60 Hz.
Δηλαδή στα 50 Hz έχουμε συνδεσμολογία τυλιγμάτων:
220-240/380-420 Δ/Υ και 16/9,3 Α Δ/Υ 
και στα 60 Hz έχουμε συνδεσμολογία τυλιγμάτων:
250-280/440-480 Δ/Υ και 16/9,3 Α Δ/Υ  


Και ένα ακόμα παράδειγμα


Επειδή ο τρόπος σύνδεσης τους με την τάση παροχής των 50Hz ή 60Ηz μπορεί να είναι σε αστέρα ή σε τρίγωνο, δίνονται από τον κατασκευαστή ξεχωριστές τιμές για την κάθε σύνδεση στην αντίστοιχη συχνότητα.
Η ποικιλία οφείλεται στην διαφορετική τάση παροχής δικτύου που υπάρχει στις διάφορες χώρες. 


Και ένα τελευταίο παράδειγμα σχετικά με το βαθμό απόδοσης των κινητήρων


Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EU MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) θέτει υποχρεωτικά όρια για το βαθμό απόδοσης των κινητήρων που χρησιμοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Σύμφωνα με αυτόν, στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που παρατίθεται, οι κινητήρες θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο IEC 60034-30 (2008), που ορίζει τα όρια για τις κλάσεις απόδοσής τους.
Ο Κανονισμός καλύπτει σχεδόν όλους τους 2πολικούς, 4πολικούς και 6πολικούς ηλεκτροκινητήρες μίας ταχύτητας, ισχύος 0,75 έως 375 kW, τάσης ≤ 1000 V και συχνότητας 50 ή 60 Hz, συνεχούς ή περιοδικής λειτουργίας.


Από τις 16 Ιουνίου 2011, θα πρέπει, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να φαίνονται στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του κινητήρα και στο φυλλάδιο οδηγιών που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία των κινητήρων.

Ονομαστική απόδοση στο 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου
Κλάση απόδοσης (ΙΕ1 ή ΙΕ2 ή ΙΕ3)
Έτος κατασκευής 


Χαρακτηρισμοί αποδοτικότητας ΑΤΚβδ και αντιστοιχίες σύγκρισης σύμφωνα με τα διάφορα ισχύοντα πρότυπα  από την χαμηλή στην υψηλή απόδοση αυτών 
** Σε προετοιμασία ... από τις κατασκευάστριες εταιρίες

Eff..: Efficiency (level)
CEMEP: Comité Européen de Constructeurs de Machines
Électriques et d‘Électronique de Puissance
IEC: International Electrotechnical Commission (European Union)
NEMA:  National Electrical Manufacturers Association (USA)
EPAct: Energy Policy Act
EU: European Union


Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, πως, από τον οργανισμό CEMEP δηλώθηκε ότι από τις 16 Ιουνίου 2011, ο χαρακτηρισμός "Eff" ως σήμα, δεν θα χρησιμοποιείται πλέον. Αυτό σημαίνει όμως, πως θα υπάρχει στους υφιστάμενους μέχρι την ημερομηνία αυτή κατασκευασμένους ηλεκτροκινητήρες.
Ακόμη, αξίζει να αναφερθούν και τα βασικά χαρακτηριστικά της ενεργειακής αποδοτικότητας των ΑΤΚβδ κατά CEMEP.